Bing pixel Privacybeleid | World's Best Cat Litter™
Menu

Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 januari, 2020

Deze Privacyverklaring (‘Verklaring’) is van toepassing op de behandeling, het gebruik en de bekendmaking van uw persoonlijke informatie door Kent Pet Group, Inc. en de aan haar gelieerde entiteiten waarover zij gezamenlijke zeggenschap uitoefent (‘KPG’).  KPG zet zich in voor de handhaving van de privacy van de persoonlijke informatie die zij verzamelt en bewaart. 

De soorten informatie en gegevens die we verzamelen en de rechtsgrondslag

We kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen wanneer u met ons interageert.  Onze verzameling van uw persoonlijke informatie is niet beperkt tot uw interactie met onze website.  Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over hoe we persoonlijke informatie verzamelen.

Informatie die u ons verstrekt

U kunt gevraagd worden uw persoonlijke informatie vrijwillig te verstrekken bij interactie met onze website, zoals wanneer u zich abonneert op marketingupdates of productinformatie aanvraagt.  We kunnen ook persoonlijke informatie van u verzamelen op beurzen of soortgelijke evenementen, wanneer u zich als bezoeker bij onze kantoren aanmeldt, of wanneer we communiceren met het doel een zakenrelatie te beginnen of voort te zetten.

De persoonlijke informatie die we verzamelen kan het volgende omvatten:

 • contactinformatie: informatie die ons helpt u te identificeren en met u te communiceren, zoals uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en postadres;
 • informatie over de voltooiing van uw zakelijke aankoop, oftewel informatie die ons helpt bij het bevorderen of voltooien van onze diensten, zoals informatie over uw aankoop en/of aanvraag, klantaccountgegevens, bedrijfsnaam, functie, werkadres en betalingsinstructies; en
 • algemene informatie, oftewel informatie die ons inzicht geeft in wie u bent en wat u mogelijk wilt, zoals uw locatie, bedrijfsinformatie en demografische informatie.

Informatie die we automatisch kunnen verzamelen

Zoals bij de meeste websites verzamelen we persoonlijke informatie over onze websitebezoekers met behulp van geautomatiseerde methoden.  De informatie die we verzamelen geeft ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt.  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we de volgende informatie over u verzamelen:

 • Informatie met betrekking tot uw bezoek, zoals hoelang u op onze website verbleef, hoe u onze websites hebt gevonden of er toegang toe kreeg, uw geografische informatie wanneer u onze websites bezoekt.
 • Informatie met betrekking tot het apparaat dat u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, apparaat- en browsertype.

Voor de verzameling van deze informatie kunnen we gebruikmaken van cookies en/of flashcookies (een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst en dat onze technologie helpt om uw toekomstige bezoeken aan onze websites te identificeren), pixeltags/webbeacons (een kleine afbeelding waarmee we kunnen bepalen of u specifieke inhoud op een webpagina of in een communicatie hebt bekeken), ingesloten weblinks en soortgelijke technologieën.  We kunnen gebruikmaken van verkopers of hulpmiddelen die beschikbaar zijn bij derden om deze informatie te verzamelen. De meeste webbrowsers bieden een standaardinstelling waarmee u zich kunt aanmelden om informatie met ons te delen. Als u deze instelling wilt wijzigen, kunt u kijken hoe u dit met de functies van uw browser kunt doen.   Als u de manier wijzigt waarop uw browser met onze website communiceert, kan dit echter invloed hebben op de functionaliteit van onze website wanneer u deze bezoekt.

Informatie die we van derden kunnen verzamelen

We kunnen informatie over u verzamelen van derden, zoals openbare databases, professionele websites, socialemediaplatforms, gezamenlijke marketingspartners of dataleveranciers. Deze informatie kan bestaan uit uw naam, e-mailadres, professionele informatie, professionele achtergrond, locatie/adres, IP-adressen, telefoonnummer en/of adres.

In combinatie met andere persoonlijke informatie die we hebben verzameld, kunnen we deze informatie gebruiken om onze producten verder op de markt te brengen en u onze diensten aan te bieden, met inbegrip van het aanbieden van gerichte reclame en communicatie op maat.  We kunnen deze informatie ook gebruiken om onze wettelijke belangen te beschermen, met inbegrip van onze digitale en fysieke activa.

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de persoonlijke informatie die we verzamelen voor de onderstaande doeleinden (alleen of in combinatie met andere persoonlijke informatie).

 • Voor marketing- of reclamedoeleinden, zoals:
  • Om met u te communiceren voor marketing- en promotiedoeleinden, met inbegrip van het verzenden van nieuwsbrieven, e-mails, sms-berichten en direct mailings;
 • voor veiligheidsdoeleinden, zoals
  • om uw veiligheid en die van ons personeel te waarborgen;
 • Voor vervullingsdoeleinden, zoals:
  • voor de verzending van product-, bestellings- of accountinformatie aan u;
 • Voor technische doeleinden, zoals:
  • voor het controleren van ons websitegebruik en onze websitegegevens, het vaststellen van trends, het bepalen van de doeltreffendheid van onze marketinginspanningen en het verbeteren van de functionaliteit van onze websites om ons te ondersteunen bij de uitbreiding en ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten;
 • om te voldoen aan onze wettelijke vereisten, met inbegrip van de naleving van toepasselijke wetten, overeenkomsten en beleidslijnen;
 • voor elk ander doel dat we u beschrijven voordat we uw inhoud ontvangen.

Hoe we de informatie delen

Leveranciers, consultants, agenten en andere dienstverleners

We kunnen uw informatie met deze personen delen om ons te helpen onze bedrijfsprocessen, onze diensten en/of producten te verbeteren.  Deze diensten omvatten onze gegevensverwerking, facturering, klantenondersteuning, infrastructuur van onze informatietechnologie, het hosten van de infrastructuur van onze informatietechnologie, het verlenen van beveiligingsdiensten (fysieke en elektronische), of het optimaliseren van onze online en offline marketinginspanningen.

Professionele adviseurs

We kunnen uw informatie delen met onze professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, wanneer zij deze nodig hebben om ons hun professionele diensten te verlenen.

Naleving van de wetgeving

We kunnen uw informatie delen met regelgevende instanties, overheidsinstanties, bevoegde rechtbanken of in antwoord op een gerechtelijk verzoek, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding.  We maken uw informatie alleen bekend als we van mening zijn dat dit wettelijk vereist is.

Andere gevallen waarin we informatie kunnen delen

We kunnen uw informatie delen wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is om de vitale belangen of wettelijke rechten van KPG, u, of enige ander persoon te beschermen. 

We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde entiteiten in gemeenschappelijk bezit, die ook beperkt zijn tot het gebruik van uw persoonlijke informatie zoals in deze verklaring is beschreven.  Uw informatie kan ook openbaar worden gemaakt in geval van een fusie of verkoop van alle of een deel van onze activa.

We kunnen geaggregeerde informatie over onze websitebezoekers en informatie waarmee een individu niet kan worden geïdentificeerd, zonder beperking openbaar maken.

Uw keuzes over hoe we uw informatie openbaar mogen maken

We streven ernaar u keuzes te bieden over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en bewaren.  In bepaalde gevallen bieden we u keuzes met betrekking tot onze verzameling of behandeling van uw informatie, zoals:

 • afmelden  door het betreffende vakje aan te vinken op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen; of
 • contact met ons opnemen om u van onze promotionele communicatie te laten verwijderen.

Uw rechten

Waar vereist door de wet bieden we u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld of bijhouden, deze te wijzigen, bij te werken of te wissen. U kunt contact met ons opnemen om deze rechten uit te oefenen door een e-mail te sturen naar privacy@worldsbestcatlitter.com.  Het is mogelijk dat we niet aan uw verzoek kunnen voldoen indien we van mening zijn dat de wijziging een toepasselijke wet of wettelijke vereiste zou schenden of indien we andere gegronde redenen hebben om uw verzoek af te wijzen.  Als dat het geval is, brengen we u op de hoogte van onze beweegredenen.

Gegevensbeveiliging

We hebben procedurele, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot of verwijdering van uw persoonlijke informatie die we hebben verzameld of bijhouden, te voorkomen. 

De veiligheid van uw informatie hangt ook af van uw werkwijzen.  Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven om toegang te krijgen tot functies, mag u dat wachtwoord niet aan derden ter beschikking stellen.  U moet er ook rekening mee houden dat het internet niet volledig veilig is.  Hoewel we ons best doen om de persoonlijke informatie die we hebben verzameld of bijhouden te beschermen, is het elke keer dat u deze informatie verzendt, mogelijk dat ze wordt onderschept. 

Werkwijzen van derden waarover we geen controle hebben

Dit beleid gaat niet in op hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld of gebruikt als u onze website verlaat voor een andere website, zelfs als dat gebeurt via een link die we aanbieden of als u interageert met een plug-in van derden die in onze website is ingebed (zoals een feed van sociale media).  We hebben geen zeggenschap over deze derden.  Raadpleeg de privacypraktijken van die websites voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de manier waarop zij met uw informatie omgaan.

 Informatie verzameld door derden, hetzij door het gebruik van een toepassing of inhoud (met inbegrip van reclame), of door toegang tot hun website via links die we verstrekken.

U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties of andere tracking door derden door u af te melden op de website van het Network Advertising Initiative. 

Privacy van kinderen

Onze diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar en we verzamelen, bewaren of gebruiken niet bewust persoonlijke informatie van hen.  Als u ontdekt dat een kind ons in strijd met dit privacybeleid persoonlijke informatie heeft verstrekt, kunt u ons waarschuwen via privacy@worldsbestcatlitter.com.

Rechtsgebied

Onze diensten worden gehost in de Verenigde Staten en onze website is uitsluitend bedoeld voor verkeer vanuit de Verenigde Staten.  Indien u ervoor kiest deze website buiten de Verenigde Staten te gebruiken, dient u zich ervan bewust te zijn dat u uw persoonlijke informatie voor opslag en verwerking overbrengt naar landen buiten de regio waar u zich bevindt.  Door informatie te verstrekken, stemt u in met de overdracht, opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie naar landen buiten de regio waar u zich bevindt.

Updates van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken bij te werken.  Updates worden op deze pagina geplaatst en zijn vanaf het moment van plaatsing van kracht. Uw voortdurende gebruik van onze website na het plaatsen van wijzigingen houdt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen in.

Contactinformatie

Als u vragen, opmerkingen of bedenkingen hebt over dit beleid, kunt u deze richten aan privacy@worldsbestcatlitter.com.

PRIVACYBELEID CALIFORNIË

INGANGSDATUM: 1 januari, 2020

De informatie in deze Privacykennisgeving voor Californische (‘Kennisgeving’) is een aanvulling op de informatie in onze Privacyverklaring en is alleen van toepassing op inwoners van Californië.  De termen die in deze Kennisgeving worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de gewijzigde California Consumer Privacy Act van 2018. 

Informatie die we verzamelen

Onze websites verzamelen informatie die op zichzelf, of in combinatie met andere informatie, een bepaalde consument of een bepaald apparaat identificeert, daarmee verband houdt, beschrijft, ernaar verwijst, eraan kan worden gekoppeld of er redelijkerwijs, direct of indirect, mee in verband kan worden gebracht.  Kent Pet Group, Inc. (‘KPG’, ‘we’, ‘onze’, ‘ons’) verzamelt de onderstaande categorieën persoonlijke informatie, waarvan de verzameling niet is gewijzigd binnen de voorgaande 12 maanden.

 • Identificatoren, zoals volledige naam, postadres of e-mailadres;
 • persoonlijke informatie, zoals uw handtekening, burgerservicenummer of bankrekeningnummer;
 • beschermde classificatiekenmerken, zoals uw leeftijd of geslacht;
 • commerciële informatie, zoals gegevens over uw aankoopgewoonten of aankoopgeschiedenis;
 • internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit, zoals browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over uw interactie met onze website;
 • geolocatiegegevens, zoals uw fysieke locatie of bewegingen;
 • professionele of werkgerelateerde informatie, zoals uw huidige of vroegere arbeidsinformatie en prestatiebeoordelingen;
 • niet-openbare onderwijsinformatie, zoals uw cijferlijsten of cijfers; en
 • inferenties uit andere persoonlijke informatie, zoals uw capaciteiten, bekwaamheden en aanleg.

Afhankelijk van uw relatie met ons (consument, klant, werknemer, dienstverlener), verkrijgen we deze informatie ofwel rechtstreeks van u, ofwel uit uw interacties met ons. 

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de persoonlijke informatie die we verzamelen voor de onderstaande doeleinden (alleen of in combinatie met andere persoonlijke informatie).

 • Voor marketing- of reclamedoeleinden, zoals:
  • communicatie met u voor marketing- en promotiedoeleinden, met inbegrip van het verzenden van nieuwsbrieven, e-mails, sms-berichten en direct mailings;
 • voor veiligheidsdoeleinden, zoals
  • om uw veiligheid en die van ons personeel te waarborgen;
 • Voor vervullingsdoeleinden, zoals:
  • voor de verzending van product-, bestellings- of accountinformatie aan u;
 • Voor technische doeleinden, zoals:
  • voor het controleren van ons websitegebruik en onze websitegegevens, het vaststellen van trends, het bepalen van de doeltreffendheid van onze marketinginspanningen en het verbeteren van de functionaliteit van onze websites om ons te ondersteunen bij de uitbreiding en ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten;
 • om te voldoen aan onze wettelijke vereisten, met inbegrip van de naleving van toepasselijke wetten, overeenkomsten en beleidslijnen;
 • voor elk ander doel dat we u beschrijven voordat we uw inhoud ontvangen.

We zullen geen aanvullende categorieën van persoonlijke informatie verzamelen of de door ons verzamelde persoonlijke informatie voor wezenlijk verschillende, ongerelateerde of onverenigbare doeleinde gebruiken zonder u daarvan in kennis te stellen.

Hoe we de informatie delen

We kunnen uw persoonlijke informatie met derden delen voor een zakelijk doel of uw persoonlijke informatie overdragen onder voorbehoud van uw recht om af te zien van deze verkoop.  Als we persoonlijke informatie aan een derde verstrekken voor een zakelijk doel, eisen we dat die derde de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie bewaart en verbieden we deze om de informatie voor andere doeleinden te gebruiken. 

In de afgelopen 12 maanden hebben we de onderstaande categorieën persoonlijke informatie verkocht aan dienstverleners en gegevensaggregators (die informatie samenvoegen en de-identificeren) voor een zakelijk doel.

Categorie persoonlijke informatie verzameld van zakenpartners, bezoekers, klanten en consumenten Waar we deze informatie vandaan halen en met wie we deze kunnen delen Hoe we de informatie gebruiken
Identificatoren verzameld van zakenpartners, bezoekers, klanten en consumenten Verzameld van: sociale media, gegevensmakelaar, dienstverleners, zakenpartners Gedeeld met: hetzelfde als hierboven, met uitzondering van gegevensmakelaars Inzicht in onze productmarkten en het versterken van onze merken, het waarborgen van de veiligheid van onze websites en fysieke locaties, het aangaan van een business-to-business-context met derden via de distributie van onze producten/diensten
Gegevens van klanten uit Californië die zijn verzameld bij zakenpartners, bezoekers, klanten en consumenten Verzameld van: dienstverleners, zakenpartners, gegevensmakelaars Gedeeld met: hetzelfde als hierboven, met uitzondering van gegevensmakelaars Inzicht in onze productmarkten en het versterken van onze merken, het waarborgen van de veiligheid van onze websites en fysieke locaties, het aangaan van een business-to-business-context met derden via de distributie van onze producten/diensten
Beschermde classificatiekenmerken die zijn verzameld bij zakenpartners, bezoekers, klanten en consumenten Verzameld van: sociale media, een partij die u hebt gemachtigd ons deze informatie te verstrekken, zakenpartners, dienstverleners Gedeeld met: hetzelfde als hierboven Inzicht in onze productmarkten en het versterken van onze merken, werkgelegenheidszoekopdrachten, het aangaan van een business-to-business-context met derden via de distributie van onze producten/diensten
Commerciële informatie verzameld van zakenpartners, bezoekers, klanten en consumenten Verzameld van: onze dossiers, zakenpartners, dienstverleners, u, een partij die u hebt gemachtigd ons deze informatie te verstrekken Gedeeld met: hetzelfde als hierboven` Inzicht in onze productmarkten en het versterken van onze merken, het aangaan van een business-to-business-context met derden via de distributie van onze producten/diensten
Internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit verzameld van zakenpartners, bezoekers, klanten en consumenten Verzameld van: dienstverleners, zakenpartners, gegevensmakelaars Gedeeld met: hetzelfde als hierboven, met uitzondering van gegevensmakelaars Inzicht in onze productmarkten en het versterken van onze merken, het aangaan van een business-to-business-context met derden via de distributie van onze producten/diensten
Geolocatiegegevens verzameld van zakenpartners, bezoekers, klanten en consumenten Verzameld van: dienstverleners, zakenpartners, gegevensmakelaars Gedeeld met: hetzelfde als hierboven, met uitzondering van gegevensmakelaars Inzicht in onze productmarkten en het versterken van onze merken, het aangaan van een business-to-business-context met derden via de distributie van onze producten/diensten
Professionele informatie verzameld van zakenpartners, bezoekers, klanten en consumenten Verzameld van: sociale media, u, een partij die u hebt gemachtigd ons deze informatie te verstrekken Gedeeld met: hetzelfde als hierboven Inzicht in onze productmarkten en het versterken van onze merken, werkgelegenheidszoekopdrachten, het aangaan van een business-to-business-context met derden via de distributie van onze producten/diensten
Niet-openbare onderwijsinformatie verzameld van werknemers en potentiële werknemers Verzameld van: u, een partij die u hebt gemachtigd ons deze informatie te verstrekken, dienstverleners, zakenpartners Gedeeld met: hetzelfde als hierboven Werkgelegenheidszoekopdrachten uitvoeren en vervullen
Inferenties uit andere persoonlijke informatie verzameld van zakenpartners, bezoekers, klanten en consumenten Verzameld van: dienstverleners, zakenpartners Inzicht in onze productmarkten en versterking van onze merken

We hebben de onderstaande categorieën persoonlijke informatie in de afgelopen 12 maanden niet voor zakelijke doeleinden aan een dienstverlener verkocht.

 • Biometrische informatie
 • Sensorische gegevens

Uw rechten en keuzes

De CCPA verleent u specifieke rechten. In deze sectie van dit Beleid wordt beschreven hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Toegang en overdraagbaarheid

U hebt het recht ons te verzoeken u informatie te verstrekken over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Als u een verzoek om toegang of overdraagbaarheid indient, verifiëren we uw verzoek reageren we tijdig en volgens de vereisten van de CCPA.

We verstrekken u: de categorieën persoonsgegevens die we over u hebben verzameld; de categorieën bronnen voor de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld; ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie; de categorieën derden met wie we die persoonlijke informatie delen; de specifieke stukken persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld (ook wel een verzoek om gegevensoverdraagbaarheid genoemd); of we uw persoonlijke informatie hebben verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel, twee afzonderlijke lijsten met bekendmakingen van: verkoop, met vermelding van de categorieën persoonlijke informatie die elke categorie ontvanger heeft gekocht; en bekendmaking voor een zakelijk doel, met vermelding van de categorieën persoonlijke informatie die elke categorie ontvanger heeft verkregen.

Wissen

U hebt het recht ons te verzoeken de persoonlijke informatie die we met betrekking tot u hebben verzameld of bijhouden, te wissen na ontvangst van een geverifieerd verzoek.  Deze verzoeken zijn echter onderworpen aan beperkingen. 

We kunnen uw verzoek weigeren indien het bewaren van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is voor ons of onze dienstverlener om: de transactie te voltooien waarvoor we de persoonlijke informatie hebben verzameld, een goed of dienst te leveren dat/die u hebt aangevraagd, acties te ondernemen die redelijkerwijs worden verwacht in het kader van onze lopende zakenrelatie met u, of anderszins ons contract met u uit te voeren; veiligheidsincidenten op te sporen, te beschermen tegen kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of de verantwoordelijken voor dergelijke activiteiten te vervolgen; producten te debuggen om fouten te identificeren en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit aantasten; de vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, het recht van een andere consument om diens recht van vrije meningsuiting uit te oefenen te waarborgen of een ander recht uit te oefenen waarin de wet voorziet; te voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.); deel te nemen aan openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer het wissen van de informatie de verwezenlijking van het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt, indien u vooraf geïnformeerde toestemming hebt gegeven; uitsluitend intern gebruik mogelijk te maken dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons; te voldoen aan een wettelijke verplichting; ander intern en rechtmatig gebruik te maken van die informatie dat verenigbaar is met de context waarin u de informatie hebt verstrekt; of vanwege een andere wettelijk toegestane reden, waarvan we u in ons antwoord op de hoogte zullen stellen.

Afmeldingen en aanmeldingen voor verkoop

Als u 16 jaar of ouder bent, kunt u ons opdracht geven uw persoonlijke gegevens niet te verkopen.  Klik op deze link als u zich wilt afmelden: Verkoop mijn persoonlijke informatie niet.   U hoeft geen account bij ons aan te maken om uw recht om zich af te melden uit te oefenen. We gebruiken de persoonlijke informatie die u in een aanmeldingsverzoek verstrekt alleen om uw verzoek te beoordelen en te voldoen aan uw verzoek. Zodra u een afmeldingsverzoek indient, wachten we ten minste twaalf (12) maanden voordat we u vragen opnieuw toestemming te geven voor de verkoop van persoonlijke informatie. U kunt echter op elk gewenst moment van gedachten veranderen en weer toestemming geven voor de verkoop van persoonlijke gegevens via: Verkoop mijn persoonlijke informatie niet.  

Uw rechten uitoefenen en contact met ons opnemen

Een verzoek indienen

Als u uw toegangs-, overdraagbaarheids- en verwijderingsrechten wilt uitoefenen, dient u een verzoek bij ons in via ons online formulier of door ons te bellen op +1-833-981-0968. U kunt ook een andere persoon machtigen om namens u te handelen om deze verzoeken in te dienen.  Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten om ons in staat te stellen correct te reageren.  Als we uw verzoek niet kunnen verifiëren, kunnen we niet volledig op uw verzoek reageren en kunnen we genoodzaakt zijn het af te wijzen.

U kunt ons ook schrijven met deze verzoeken of andere bedenkingen over dit beleid. We verzoeken u uw correspondentie te richten aan:

Legal Department
Privacy Practices
2905 US Hwy 61N
Muscatine, IA 52761

Onze reactie

We trachten uw verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst, te beantwoorden en brengen u op de hoogte indien meer tijd nodig is om te reageren.

Privacy van kinderen

Onze diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar en we verkopen, verzamelen, bewaren of gebruiken niet bewust persoonlijke informatie van hen.  Als u ontdekt dat een kind ons in strijd met dit privacybeleid persoonlijke informatie heeft verstrekt, kunt u ons waarschuwen via privacy@worldsbestcatlitter.com.

Non-discriminatie

We discrimineren niemand wegens het uitoefenen van zijn of haar rechten onder de CCPA.  Dat betekent dat we, tenzij het ons wettelijk is toegestaan, u geen goederen of diensten weigeren; u geen andere prijzen of tarieven voor goederen of diensten in rekening brengen, inclusief door kortingen of andere voordelen toe te kennen of boetes op te leggen; u geen ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten aanbieden; en we suggereren niet dat u een andere prijs of een ander tarief voor goederen of diensten, of een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten kunt ontvangen.  We kunnen u echter bepaalde financiële stimulansen aanbieden die door de CCPA zijn toegestaan en die kunnen resulteren in andere prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus, die in een redelijke verhouding staan tot de waarde van uw persoonlijke informatie en schriftelijke voorwaarden bevatten die de wezenlijke aspecten van het programma beschrijven. Deelname aan een financieel stimuleringsprogramma vereist uw voorafgaande aanmeldingstoestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Andere privacyrechten voor Californië

De ‘Shine the Light’-wet van Californië (Civil Code Section § 1798.83) staat gebruikers van onze website die ingezetenen zijn van Californië toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct-marketing-doeleinden. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@worldsbestcatlitter.com of ons schrijven op: Privacy Practices, Attn: Legal Department, 2905 US Highway 61N, Muscatine, IA 52761.

Updates van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken bij te werken.  Updates worden op deze pagina geplaatst en zijn vanaf het moment van plaatsing van kracht. Uw voortdurende gebruik van onze website na het plaatsen van wijzigingen houdt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen in.